Peltigera lepidophora (Eylac-15)

Peltigera lepidophora (Eylac-15)