Peltigera lepidophora (15-Eylac)

Peltigera lepidophora (15-Eylac)