Platyhypnidium riparioides (63-St Alyre-Ste Elidie)

Platyhypnidium riparioides (63-St Alyre-Ste Elidie)